dr Agnieszka Ślusarczyk dyrygent manager

dr Agnieszka Ślusarczyk - dyrygent, manager kultury. Urodziła się w Łodzi.

EDUKACJA. Ukończyła w klasę wiolonczeli i śpiewu solowego na Wydziale Wokalno - Aktorskim w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi. W latach 1994-1999 studiowała w Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydziale Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Managerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2002), Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w AM w Bydgoszczy (2002), Podyplomowych Studiów w zakresie Zarządzania Projektami Unii Europejskiej na Politechnice Wrocławskiej (2005) i Podyplomowych Studiów - Szkolny Doradca Zawodowy na Uniwersytecie Opolskim (2006).

NAGRODY. W 2006 roku została laureatką wyróżnienia indywidualnego edycji wojewódzkiej Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej "Jesień z folklorem" w Dobrzeniu Wielkim. W 2009 roku otrzymała nagrodę specjalną Dyrektora GOK w Walcach dla kierownika Zespołu "Kupskie Echo" z Kup za całokształt pracy z zespołami wokalno-instrumentalnymi w XVIII Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach. W 2012 roku otrzymała wyróżnienie dla instruktora zespołu w XVIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance. W 2023 roku otrzymała nagrodę specjalną Wojewódzkiego Zarządu TSKN za pomysłowość i kreatywność sceniczną w XXXI Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach.

DZIAŁALNOŚĆ. Była współzałożycielką i kierownikiem artystycznym zespołów: Zespołu Poezji Śpiewanej GAI (1996-2001). W latach 1999-2002 pracowała w Łódzkim Domu Kultury na stanowisku muzyk - instruktor opiekując się zespołami i kapelami ludowymi na terenie województwa łódzkiego. Była współorganizatorką m.in. Przeglądu Folkloru i Sztuki Ludowej "Tradycje", Łódzkiego Festiwalu Chóralnego "Cantio Lodziensis". Uczestniczyła jako juror w wielu przeglądach folklorystycznych i twórczości amatorskiej. Była współzałożycielką i kierownikiem artystycznym zespołów: Zespołu "Ligockie Wrzosy" z Ligoty Prószkowskiej (2004-2008) i "Małe Ligockie Wrzosy" z Ligoty Prószkowskiej (2005-2007). Pracowała także z takimi grupami jak: "Schleisierklang" z Dobrzenia Wielkiego (2005-2007) i "Przysieczanki" z Przysieczy (2005-2007). W latach 2003-2006 była zatrudniona jako nauczyciel muzyki i sztuki, a jej zespoły były wielokrotnie laureatami konkursów miejskich oraz wojewódzkich. W latach 2006-2008 r. pracowała jako specjalista ds. projektów badawczych na Uniwersytecie Opolskim. W latach 2008-2009 była Dyrektorem Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich. W latach 2013-2014 była kierownikiem Zespołu "Ligocianki" z Ligoty Prószkowskiej. 

Od 2006 roku prowadzi  Zespół "Kupskie Echo" z Kup a od 2009 ponownie współpracuje z Zespołem "Ligockie Wrzosy" z Ligoty Prószkowskiej. Od 2011 roku prowadzi aktywnie edukację artystyczną dzieci i młodzieży w ramach Studia Piosenki. Aktywnie zajmuje się animacją kulturalną. W listopadzie 2014 obroniła pracę doktorską.