Wybrane utwory w kolejności alfabetycznej z podziałem na rodzaje / Selected songs in alphabetical order divided by genre

 

 Adagio sentymentalne w stylu francuskim lat '70 / Sentimental Adagio in the French Style of the 1970s

 #pop #cameral

 

Chcę pieśnią wielbić Pana na chór mieszany (słowa/muz. Przemysław Ślusarczyk) / I want to praise the Lord with song for mixed choir (lyrics/music by Przemysław Ślusarczyk)

#sacred #pop #classical

 

Concerto Grosso na violę i orkiestrę kameralną / Concerto Grosso for viola and chamber orchestra

#classical #cameral

 

Człowiek - orkiestra, orkiestra - człowiek - muzyka baletowa (balet ironiczny), choreografia Iwona Olszowska / Man - Orchestra, Orchestra - Man - ballet music (ironic ballet), choreography Iwona Olszowska

Część I - V, część VI [Finał], część VII [Kurtyna] / Part I - V, part VI [The End], part VII [Curtain]

#ballet #electronic

 

Damy i huzary - muzyka teatralna do komedii "Damy i huzary" Aleksandra Fredy, reż. Bartosz Zaczykiewicz (wybrany materiał) / Ladies and Hussars - theater music for the comedy "Ladies and Hussars" by Aleksander Freda, dir. Bartosz Zaczykiewicz (selected scenes)

#theatre #classical

 

Dzieci w parku (wersja kameralna) /  Children in the Park (chamber version)

#pop #jazz #cameral

 

Dzieci w parku (wersja orkiestrowa) / Children in the Park (orchestral version)

#pop #jazz #orchestra

 

Elementy - muzyka baletowa (balet satyryczno - nowoczesny), choreografia Iwona Olszowska / Elements - ballet music (satirical and modern ballet) choreography Iwona Olszowska

#ballet #electronic

 

Euriki (słowa Maria Koschny, muz. Przemysław Ślusarczyk) / Song About Euro (text Maria Koschny, mus. Przemysław Ślusarczyk)

#pop #song

 

Fanfara na wejście w stylu barokowym na orkiestrę dętą / Entrance Fanfare in Baroque Style for brass band

#classical #orchestra

 

Fanfara "Plutonium" na orkiestrę dętą / Fanfare "Plutonium" fo brass band

#pop #orchestra

 

Farandolle V na orkiestrę dętą / Farandoles V for brass band

#pop #orchestra

 

Farandolle VII na orkiestrę dętą / Farandoles VII for brass band

#pop #orchestra

 

Fuga (etiuda filmowa, muzyka filmowa), reż. Krzysztof Klimiec / Fugue (film etude, soundtrack), dir. Krzysztof Klimiec

#film #electronic

 

Fuga - sztuka przemijania - muzyka elektroniczna / Fugue - the Art of Transience - electronic music

Część I - Uporczywość pamięci, część II - IV, część V - Wieczna pamięć / Part I - Persistence of memory, part II - IV, part V - Eternal memory

#electronic

 

Koncert na kontrabas solo "Malarstwo Gerharda Neumanna" / Concert for Double Bass "Paintings by Gerhard Neumann"

#classical #cameral

 

Koncert wiolonczelowy na wiolonczelę solo i orkiestrę kameralną "Muzyka miłości" / Cello Concerto for Solo Cello and Chamber Orchestra "Music of Love"

#classical #cameral

 

I kwartet smyczkowy "Z diariusza pewnej kobiety" / 1st String Quartet "From the Diary of a Certain Woman"

#classical #cameral

 

Leć piosnko pieśniczko (tekst/muz. Przemysław Ślusarczyk) / Fly Song, Little Song (lyric/mus. Przemysław Ślusarczyk)

#pop #song

 

Lecymy na Majorkam (tekst Aniela Czollek, muz. Przemysław Ślusarczyk / We're going to Majorca (lyric by Aniela Czollek, mus. by Przemysław Ślusarczyk

#pop #song

 

Lot Ikara (muzyka elektroniczna) / Flight of Icarus (electronic music)

#electronic

 

Marsz "Elektron" na orkiestrę dętą / Electron March for brass band

#pop #orchestra

 

Marsz Orkiestry Elektrycznej nr 1 na orkiestrę dętą / March of the Electric Orchestra No. 1 for brass band

#pop #orchestra

 

Marsz Orkiestry Elektrycznej nr 2 na orkiestrę dętą / March of the Electric Orchestra No. 2 for brass band

#pop #orchestra

 

Marsz Politechniki Opolskiej na orkiestrę dętą / March of the Opole University of Technology for brass band

#pop #orchestra

 

Melodia in e / Melody in E minor

#pop #cameral

 

Momenty (nie) uchwytne chwile na flet solo / Moments (not) Captureable Moments for solo flute 

#classical #cameral

 

Muzyka do (nie) nakręconego filmu (I) "Muzyka stęsknionej miłości" na obój, klawesyn, orkiestrę smyczkową [końcowa część] / Music for the (un)-filmed film (I) "Music of Longing Love" for oboe, harpsichord, string orchestra [final part]

#classical #cameral

 

Muzyka pocałunku na zespół kameralny / Music of a Kiss for chamber ensemble

Część I, II, III, V i VII / Parts: I, II, III, V and VII

#classical #cameral

 

Odmienne stany świadomości (balet, ścieżka dźwiękowa), choreografia Iwona Olszowska /Altered States of Consciousness (ballet, soundtrack), choreography Iwona Olszowska

#film #ballet #electronic

 

Oj ziemio ma ziemio (słowa/muz. Przemysław Ślusarczyk) / Oh Earth, My Silesian Earth (lyric/mus. Przemysław Ślusarczyk)

#pop #song

 

Oma (słowa Maria Koschny, muz. Przemysław Ślusarczyk) / Grandmother (lyrics by Maria Koschna, music by Przemysław Ślusarczyk)

#pop #song

 

Pejzaże czasu jesieni VII na saksofon solo / Landscapes of Autumn Time VII for solo saxophone

#classical #cameral

 

Sielanka polnego kabaretu (słowa: Fernand Rolland "Aux Cabarets du Rêve") dla dzieci / The Idyll of a Field Cabaret (lyrics: Fernand Rolland "Aux Cabarets du Rêve") for children 

1. "Pchla polka/Polka of the Flea", 2. "Rondo komara/Roundabout of the Mosquito", 3. "Serenada świetlika/Serenade of the Glow-worm", 4. "Taniec gąsienicy/Dance of the Caterpillar"

#classical #cameral

 

Siostry syjamskie - muzyka baletowa (balet współczesno - satyryczny), choreografia Iwona Olszowska / Siamese Sisters - ballet music (contemporary ballet - satirical), choreography Iwona Olszowska

Części I - VII (całość) / Parts I - VII (complete)

#ballet #electronic

 

Sonata "Carillon" na fortepian solo / Piano Sonata "Carillon"

#classical #cameral

 

Sonata "W oczekiwaniu na ..." na fortepian solo / Piano Sonata "Waiting for ..."

#classical #cameral

 

I Sonata na obój i fortepian / I.st Sonata for oboe and piano

#classical #cameral

 

III Sonata na obój i fortepian / III.th Sonata for oboe and piano

#classical #cameral

 

II Symfonia "Opolska" na orkiestrę symfoniczną (fragmenty) / Symphony No. 2 "Opole" for symphony orchestra (fragments)

#classical #symphonic

 

Tam gdzie diabeł mówi ludziom dobranoc na orkiestrę smyczkową / Where the Devil Tells People Goodnight for string orchestra

#classical #cameral

 

Temat dla Pani X / Theme for Miss X

#pop #cameral

 

Trener (reportaż filmowy), reż. Krzysztof Klimiec / Coach (film reportage), dir. Krzysztof Klimiec

Części: I - Stajenni, II - Koń, III - Swoszowice I, IV - Swoszowice II / Parts: I - Hors-boys, II - Horse, III - Swoszowice I, IV - Swoszowice II

#film #electronic

 

"Wymarsz 19 pułku piechoty na wojnę 1939 roku ze Lwowa" (słowa Zdzisław Kuhl / muz. Przemysław Ślusarczyk) / "The March of the 19th Infantry Regiment to the War of 1939 from Lviv" (lyrics by Zdzisław Kuhl / music by Przemysław Ślusarczyk)

#pop #song