Przemysław Ślusarczyk kompozytor dyrygent manager

Przemysław Ślusarczyk - kompozytor, dyrygent, animator kultury, manager. Urodził się 1 września 1973 roku w Opolu.

EDUKACJA. Studiował kompozycję pod kierunkiem Marka Stachowskiego oraz Bogusława Schaeffera (dyplom w 1996) w Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 1994-99 odbył także studia w zakresie dyrygentury w klasie Stanisława Welanyka zakończone dyplomem. W 2001 ukończył Podyplomowe Studium Managerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

NAGRODY. W 1995 był finalistą Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego “Choeur et Maitrises Cathedrales” w Amiens we Francji, w 1997 otrzymał Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Pablo Sorozabala w San Sebastian w Hiszpanii. Jako poeta został trzykrotnie wyróżniony: w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Na wypowiedź o Bolesławie Leśmianie w Iłży (1997), w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim O złotą muszlę Bałtyku w Szczecinie (1999) oraz w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Ciesielczuka w Hrubieszowie (2000). W 2008 roku za pracę z uczniami uzdolnionymi muzyczne oraz wieloletnie prowadzenie Orkiestry Dętej ZSE otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Opola. W 2008 roku otrzymał wyróżnienie za aranżacje dla Zespołu "Kupskie Echo" w XVII Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach. W 2013 roku jego autorskie cykle: "Opolski Ekspres Dęty", "Z orkiestrą po Odrze", "Z orkiestrą po zamkach i pałacach" otrzymały wyróżnienie OROT - Najlepszy Produkt Turytyczny Województwa Opolskiego. Jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury (2015). W 2016 roku otrzymał wyróżnienie Złote Spinki 2016 (w kategorii kultura i nauka). W 2019 roku otrzymał Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji przyznawany przez Opolską Izbę Gospodarczą a prowadzony przez niego Zespół "Ligockie Wrzosy" wyróżnienie Opolską Magnolię w kategorii animator kultury. W 2020 roku Opolski Ekspres Dęty, którego jest pomysłodawcą i realizatorem otrzymał "Opolską Markę 2019" w kategorii promocja regionu. W 2021 otrzymał Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. W 2021, 2022 i 2023 roku był stypendystą Marszałka Opolskiego w ramach "Marszałkowskich Talentów".

DZIAŁALNOŚĆ. Przemysław Ślusarczyk w 1993 założył w Krakowie Formację Muzyki Współczesnej „W 1234”, która miała na celu popularyzowanie muzyki współczesnej. Z Formacją koncertował do rozwiązania zespołu w 1997. W latach 1996-99 współpracował z Magazynem Muzycznym „Vivo”, od 1998 pełniąc funkcję redaktora działu recenzji. Od 1998 do 1999 współpracował z Orkiestrą Dętą Huty im. Tadeusza Sędzimira w Krakowie. Ponadto współpracował z Eksperymentalnym Studiem Tańca w Krakowie (1995-99), z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu (2000). W latach 1999-2000 pracował jako asystent dyrygenta w Filharmonii Opolskiej. W 2001 pracował w Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Opolskiego. W tym samym roku założył Chór Opus w Opolu, który prowadził do 2004. W latach 2002 - 2007 prowadził Grupę Wokalną w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, której był założycielem. W latach 2005-2007 był kierownikiem artystycznym Zespołu „Przysieczanki” z Przysieczy i współpracował z Zespołem „Schleisierklang”. W latach 2005 - 2007 był kierownikiem i współzałożycielem zespołu "Małe Ligockie Wrzosy". Był współtwórcą i kierownikiem artystycznym wraz z żoną Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Jesień z folklorem” (festiwal wojewódzki). W latach 2001 - 2008 współpracował z Teatrem Jednego Wiersza. W latach 2000-2012 prowadził katalog kulturalny "Opolskie Wizytówki Artystyczne". W latach 2001 - 2018 współpracował z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu. Po przerwie wznowił współpracę od 2023 roku. W latach 2009-2013 roku był dyrygentem Jemielnickiej Orkiestry Dętej. W latach 2013-2018 roku prowadził 230 volt ensemble, którego był założycielem. Jego wybrane kompozycje chóralne znajdują się w Bibliotece Utworów Chóralnych przygotowaną przez Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika i wydaną zgodnie z zasadami Międzynarodowej Brajlowskiej Notacji Muzycznej. W listopadzie 2022 roku minęło 35 lat od publicznego wykonania pierwszej kompozycji.

Od 2000 jest dyrygentem Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Od 2004 jest kierownikiem artystycznym i współzałożycielem Zespołu Wokalnego „Ligockie Wrzosy” z Ligoty Prószkowskiej. W 2006 roku założył Orkiestrę Politechniki Opolskiej, której jest dyrygentem. Od 2006 współpracuje z Zespołem „Kupskie Echo”. Od 2007 roku pracuje na Politechnice Opolskiej. Od 2011 roku jest kierownikiem artystycznym el12 Opole Politechnic Band, którego jest założycielem. Od października 2014 prowadzi Grudzicką Orkiestrę Dętą. Prywatnie miłośnik kolei żelaznych i współtwórca strony "Ostatnia fabryka parowozów". W maju 2023 roku minęło 25 lat od debiutu dyrygenckiego.