Marsz Politechniki Opolskiej nuty

Przemysław Ślusarczyk "Marsz Politechniki Opolskiej" na orkiestrę dętą, stron 27, partutyra + głosy

ISMN M-9013350-0-4, Oficyna Wydawnicza, Politechnika Opolska, Opole 2007

 

Przemysław Ślusarczyk "March of Opole University of Technology" for brass orchestra, 27 pages, partitura + scores

ISMN M-9013350-0-4, Oficyna Wydawnicza, Opole University of Technology, Opole 2007